دعوت به همکاری

شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه تعاون به منظور ارائه خدمات بهینه به مشتریان و تکمیل نیروی انسانی خود، با توجه به شرایط مندرج در همین صفحه، دعوت به همکاری می نماید.

لازم به ذکر است که شرایط استخدامی و مقاطع مورد نیاز به زودی اعلام خواهد شد.

 

آیا اطلاعات تخصصی در خصوص رشته های بیمه دارید؟

آیا قبلا کار فروش انجام داده اید؟

لطفا بفرمائید بیشتر در چه مکان یا سازمانی امکان همکاری با ما را دارید؟