نیکی بیمه

دنیای پر حادثه و پر ریسک امروزی ، ما را بر آن داشت تا پوشش های بیمه ای را بیش از پیش جدی و الزامی پنداشته و حصاری امن در برابر خطراتی که احتمال وقوع دارد ، برای خود و سایرین بسازیم تا بدینسان با جبران خسارت / خسارات احتمالی بتوانیم همچون گذشته ، با اقتدار کامل و با کیفیت ، ادامه حیات و فعالیت دهیم .

در این راستا ، به لحاظ پیچیدگی های فنی و نیز تخصصی بودن امور بیمه ای ، مشاوره با متخصصان تراز اول و بزرگان اهل فن و نیز بهره گیری از خدمات تمام وقت ایشان را امری ضروری یافتیم ، فلذا همراه با تنی چند از پیشکسوتان صنعت بیمه کشور ، که هر یک در رشته ها و شاخه های گوناگون بیمه ای و غیر بیمه ای ، سابقه مدیریت موفق داشتند ، پس از طی مراحل ویژه و دوره های فوق تخصصی ، نسبت به اخذ پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و اینک با افتخار علم و عمل خود را در خدمت هموطنان عزیز قرار داده ایم تا آنچه برای خویش و عزیزانمان خواستیم ، برای آحاد ایرانیان گرانقدر نیز بخواهیم .
در بخش درباره ما ، بیشتر بخوانید

 

صرفا جهت یادآوری

با تکمیل اطلاعات قسمت یادآور دیگه تمدید و مهلت قسط ها یادت نمیره.